Alegro aukcje internetowe

Zmiany część VI. Rozliczenia"


28 lipca Alegro wprowadzi zmiany w Regulaminie . W Załączniku nr 4, w "Część VI. Rozliczenia" dopisany zostanie nowy punkt o treści:
Zwrot nadpłaty zostanie każdorazowo pomniejszony o 5% opłaty manipulacyjnej, liczonej od kwoty nadpłaty o jaką wnioskuje Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt.4 poniżej.
Punkt ten zajmie miejsce obecnego punktu 3. Obecny punkt 3. stanie się punktem 4.
Do jego treści dopisany zostanie następujący fragment, "a także nie są wliczane do kwoty nadpłaty o jaką wnioskuje Użytkownik" w całości poniżej

Środki pochodzące z wpłat związanych z promocjami Grupy Allegro i Partnerów nie podlegają zwrotowi, o którym mowa w pkt.3 powyżej, a także nie są wliczane do kwoty nadpłaty o jaką wnioskuje Użytkownik i mogą jedynie być w całości wykorzystane do uregulowania bieżących lub przyszłych zobowiązań wynikających z wystawiania przedmiotów w ramach Serwisu Allegro.

Obecny punkt 4. zostanie usunięty:
W przypadku, gdy wpłaty na rzecz Grupy Allegro zostały dokonane za pomocą szybkiej wpłaty online (np. mTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew24, karta kredytowa), wypłacona kwota nadpłaty zostanie pomniejszona o 2,9% prowizji + 30 groszy od każdej dokonanej wpłaty. Od kwoty nadpłaty odjęta zostanie suma wszystkich naliczonych prowizji naliczonych z racji korzystania z szybkich wpłat online. Zmieni się też treść punktu 5, który będzie brzmieć:
Opłata manipulacyjna, o której mowa w pkt. 3 nie jest pobierana w przypadku, gdy zwracana nadpłata powstała z przyczyn leżących po stronie Grupy Allegro.


Pozostałe punkty Regulaminu nie zmienią się.

Dodał admin July 21, 2011 (7:55PM)

Brak komentarzy

Have a comment? Please register
| | Dowcipy humor kawały Katalog stron Koraliki i ceramika Designed by Roshan, www.ramblingsoul.com