Alegro aukcje internetowe

Nowe zasady zwrotów nadpłat.


Jak już wcześniej pisałem w dziale zmiany regulaminu w dniu dzisiejszym zostały zmienione zasady zwrotów nadpłat.
Zamiast skomplikowanego systemu odliczeń wprowadzona została prosta do obliczenia prowizja.
Do tej pory od nadpłaty potrącane były odliczenia:
od wpływów na konto Alegro związanych z promocjami, programem partnerskim itd.,
za korzystanie z szybkich wpłat online (2,9% + 30 groszy od każdej wpłaty),
za opłacanie rachunków punktami PAYBACK (25% kwoty stanowiącej podstawę naliczenia punktów).
Likwidacji ulegają odliczenia z tytułu wpłat online i związane z programem PAYBACK. W ich miejsce wprowadzona została 5% prowizja od zwracanej nadpłaty.
Pokryje ona koszt obsługi wpłaty przez PayU i pozostałe koszty manipulacyjne. Prowizję odliczymy od salda na koncie sprzedawcy.
Jeżeli nadpłata będzie wynikać z pomyłki, Allegro zwróci ją bez żadnych potrąceń.

Dodał admin July 28, 2011 (10:41AM)

| | Dowcipy humor kawały Katalog stron Koraliki i ceramika Designed by Roshan, www.ramblingsoul.com