Alegro aukcje internetowe

Dopisanie do konta drugiej osoby


22 września zostanie dodana funkcja która umożliwi dodanie do konta małżonka co jest równoznaczne ze wspólnego korzystanie z jednego konta.
Aby dopisać do konta drugą osobę trzeba uzyskać od niej zgodę oraz podać jego dane w zakładce Ustawienia: Dane konta Allegro. Współmałżonek będzie mógł korzystać z konta na takich samych zasadach jak właściciel konta.
Bardzo ważne odpowiedzialność za czynności dokonywane na koncie ,odpowiedzialność finansową względem Allegro i innych użytkowników, ponosi ponosić wyłącznie główny użytkownik konta.

Niestety ze wspólnego konta konta nie będą mogli korzystać użytkownicy:
posiadający konta Firmowe - to zrozumiałe
bez pełnej aktywacji konta - trochę dziwne jeżeli jest możliwość kupowania bez pełnej aktywacji
z blokadą sprzedaży
którzy nie dokonali żadnej transakcji, ani razu nie skorzystali z Płacę z Allegro lub nie uregulowali w przeszłości co najmniej jednego rachunku za korzystanie z usług Allegro - czyli wykluczamy tylko zarejestrowanych a może warto zamykać takie konta - "martwe dusze"
którzy rażąco naruszyli nasz Regulamin - należy się ich pozbyć a nie ograniczać.

"Ze wspólnego konta będzie można w każdej chwili zrezygnować" - a w jaki sposób już nie podano.

Dodał admin September 19, 2011 (10:06AM)

Brak komentarzy

Have a comment? Please register
| | Dowcipy humor kawały Katalog stron Koraliki i ceramika Designed by Roshan, www.ramblingsoul.com